Arhiiv

Kullamaa osavallakogu
 

Kullamaa osavallakogu koosseis on kinnitatud Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni 21.11.2017 otsusega nr. 11-7/16.

http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/2685732


Osavallakogu koosseis


Kullamaa osavallakogu järgmises koosseisus:

Einar Pärnpuu  

einar@reinueinari.ee

Jüri Ott         

jyri@kullamaa.ee

Marek Topper  

marek@kullamaa.ee

Jaanus Ratas         

jaanus@kullamaa.ee

Mai Jõevee               

mai@kullamaa.ee

Arvo Riisalu             

arvo@kullamaa.ee

Tenno Laanemets  

tenno.laanemets@kullamaa.ee

 


Kullamaa osavalla põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4171/1201/7028/Kullamaa_osavalla_pm.pdf# 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles