Arhiiv

Haldusreform
 


Kullamaa Vallavolikogu 5.05.2017 otsus nr.19

Lääne-Nigula Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine


Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr. 26

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/131012017011

 Kullamaa vald, Lääne-Nigula vald, Martna vald, Noarootsi vald ja Nõva vald on otsustanud ühineda Lääne-Nigula vallaks


Ühinemisleping koos lisadega

http://wd.kullamaa.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=189099&tid=9771&desktop=1018


Volikogu otsustas lõpetada läbirääkimised Märjamaa vallaga ja Vigala vallaga ühinemiseks


Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemus Kullamaa vallas

Kullamaa Vallavolikogu 25.11.2016 otsus nr. 60

http://wd.kullamaa.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=188120&tid=9771&desktop=1018


Ühinemisläbirääkimiste ajakavad (lõpetatud)

http://www.kullamaa.ee/index.php?go=Ajakava

 Ühinemisläbirääkimised Lääne-Nigula suunal

ÜHINEMISLEHT (Lääne-Nigula piirkond)

Lääne-Nigula vallavolikogu tegi 29.10.2015 Noarootsi vallale, Nõva vallale, Martna vallale ja Kullamaa vallale ettepaneku alustada kõnelusi 5 valla võimaliku liitumise teemadel.

Lääne-Nigula Vallavolikogu ettepanek: Ettepaneku_tegemine.pdf

Kullamaa Vallavolikogu vastus:

18_12_2015_nr_25_Seisukoha_votmine_Laane_Nigula_Vallavolikogu_ettepaneku_kohta.ddoc (65.5KB)

 

Ühinemiskõneluste protokollid

Põhja-Läänemaa sotsiaalia protokoll 15.03.2016.pdf

Külaliikumise protokoll. Martnas 29.03.2016.Lõplik.pdf

Põhja-Läänemaa hariduse protokoll 21.03.2016.pdf

Kullamaa protokoll 17 02 2016.pdf

Põhja-Läänemaa hariduse II koosoleku protokoll (M.R).pdf

Põhja-Läänemaa juhtkomisjoni protokoll 26.05.2016.pdf

Põhja-Läänemaa ühinemisgrupi juhtivkomisjoni 03 05 koosoleku protokoll (EAS).M.R.pdf

Põhja-Läänemaa ühinemisgrupi juhtivkomisjoni 14 06 koosoleku protokoll (EAS)_0.pdf

Põhja-Läänemaa ühinemisgrupi juhtivkomisjoni 04 07 2016 koosoleku protokoll (EAS) M.pdf

18. juulil toimus Kullamaal juhtkomisjoni koosolek Juhtkomisjoni protokoll

11. augustil toimus Sutlepas juhtkomisjoni koosolek Juhtkomisjoni protokoll

26. augustil toimus Kullamaal Kullamaa valla haldusreformikomisjoni ja Lääne-Nigula haldusreformikomisjoni kohtumine Koosoleku protokoll

31. augustil toimus Taeblas juhtkomisjoni koosolek Juhtkomisjoni protokoll

7. novembril toimus Martnas juhtkomisjoni koosolek

Juhtkomisjoni protokoll


 

Kullamaa Vallavolikogu 09.09.2016 otsusega nr 49 otsustati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avalikkusele suunamine  3. oktoober – 24. oktoober 2016.  Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele sai  esitada 26. oktoobrini 2016.

Ühinemisteemaline rahvakoosolek toimus 20.10.2016 Kullamaal.

Koosoleku protokoll


 Ühinemispiirkonna ülevaade


 

Elanikke 01.01.2015

Pindala

Lääne-Nigula

4162

507

Noarootsi

850

296

Nõva

372

129

Martna

806

269

Kullamaa

1142

224

 

7332

1425

Allikas: Rahvastikuregister
Ühinemisläbirääkimised Märjamaa suunal

Volikogu otsustas lõpetada läbirääkimised Märjamaa vallaga ja Vigala vallaga ühinemiseks


 

ÜHINEMISLEHT (Märjamaa piirkond)

 


Märjamaa Vallavolikogu tegi 19.04.2016 otsusega nr 175 Kullamaa Vallavolikogule ja Vigala Vallavolikogule ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Mõlemad volikogud nõustusid läbirääkimiste alustamisega.


Kullamaa, Märjamaa ja Vigala valla ühinemisläbirääkimiste protokollid:
- 12.08.2016 protokoll nr 1;
- 24.08.2016 protokoll nr 2;
- 29.08.2016 protokoll nr 3;
- 30.08.2016 protokoll nr 4;
- 02.09.2016 protokoll nr 5;

- 06.09.2016 protokoll nr 7

- 13.09.2016 protokoll nr 8
- 28.10.2016 protokoll nr 9


Kullamaa Vallavolikogu 30.09.2016 otsusega nr 53 otsustati Kullamaa valla, Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek 3.10.2016 kuni 24.10.2016. Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele sai esitada kuni 24.10.2016.

Ühinemisteemaline rahvakoosolek toimus 20.10.2016 Kullamaal

Koosoleku protokoll

 

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade kohta tehtud ettepanekud

Laekus kokku 51 ettepanekut (46 Märjamaa vallavolikogule, 3 Vigala vallavolikogule ja 2 Kullamaa vallavolikogule)

 
Märjamaa valla juhtkomisjoni, kolme valla läbirääkimiskomisjoni, Märjamaa Vallavolikogu ja Vigala Vallavolikogu seisukohad laekunud ettepanekute kohta. 

Kullamaa Vallavolikogu vaatab ettepanekud läbi 11.novembril toimuval istungil.


Ühinemisleping


Lisad:

Seletuskiri

Kaart

Ühinemislepingu investeeringute kava

Märjamaa valla majandusaasta aruanne

Vigala valla majandusaasta aruanne

Kullamaa valla majandusaasta aruanne

Osavalla põhimääruse projektÜhinemispiirkonna ülevaade
30.08.16

 

  Elanike arv seisuga 09.08.2016 pindala
Märjamaa vald 6575        872 km2        
Kullamaa vald 1112 224,57 km2
Vigala vald 1246 269,8 km2
                  KOKKU: 8933 1366,37 km2

 


Ühinemispiirkonna KAART.
Seadusandlus 8.08.2016

 

Vabariigi Valitsuse haldusreformi veebileht.

Haldusreformi veebilehele saab siit.


Meediakajastused


05.09 TV3 Uudised Jüri Ott "25 Eesti omavalitsust plaanib haldusreformi seaduse pärast riigi vastu kohtusse minna"

 

05.08.2016 ajaleht Lääne Elu "Kullamaast ja Noarootsis saavad osavallad"
05.08.2016 ajaleht Raplamaa Sõnumid "Raplamaa lagunemise algus? Käru lõpetas läbirääkimised Raplaga"
19.07.2016  ajaleht Lääne Elu "Kullamaa ja Nõva kalduvad Läänemaa poole"
03.07.2016 ajaleht Lääne Elu "Kullamaa ja Noarootsi tahavd osavalla staatust"Kullamaa Vallavolikogu 14.01.2016 otsusega nr. 2 on moodustatud Kullamaa valla haldusreformi komisjon.

14_01_2016_nr_2_Kullamaa_valla_haldusreformi_komisjoni_moodustamine.bdoc (114.7KB)


Komisjoni koosseis:

1 Einar Pärnpuu – komisjoni esimees

2 Jüri Ott
3 Arvo Riisalu
4 Tenno Laanemets
5 Jaanus Ratas
6 Heikki Salm
7 Katrin Viks
8 Kersti Lipu
9 Lembitu Tverdjanski


Haldusreformi komisjoni protokollid:

Haldusreformi_komisjoni_protokoll_4_08_2016.docx (29.5KB)

Haldusreformi komisjoni protokoll 20.10.2016


Kullamaa ühinemisteemalina avalik arutelu (rahvakoosolek) 20.10.2016

 

Haldusreformi komisjoni protokoll 28.10.2016


Haldusreformi komisjoni protokoll 7.11.2016

 


 


 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles