Arhiiv

Arengukavad
 

Kullamaa valla arengukava muutmise eelnõu avalikustamine


Kullamaa Vallavalitsus avalikustab Kullamaa valla arengukava muutmise eelnõu 15.12 - 28.12.2016. Arengukava muudatuste vastuvõtmine on volikogu 29.12.2016 istungi päevakorras.


http://wd.kullamaa.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=188888&tid=12514&desktop=1018


Ettepanekuid Kullamaa valla arengukava muutmiseks ja täiendamiseks saab esitada Kullamaa Vallavalitsusele kuni 5. detsembrini 2016.
Ettepanekuid ootame e-posti aadressile info@kullamaa.ee    

Kullamaa valla kehtiv arengukava on avaldatud Riigi Teatajas

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4200/9201/6028/Lisa_1.pdf#

 

Kersti Lipu

vallasekretär

 
 

Kullamaa valla arengukava

Kullamaa Keskkooli arengukava  

Kullamaa lasteaia arengukava

Külade arengukavad 
 Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2016-2020

 


 

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles