PÄRI  KÜLA  SELTS

      Asutatud: 25.06.2005.a.

  MTÜ registrikood: 80230412.

 

Asutamiskoosolek toimus 25.juunil 2005.a. PÄRIL - esmamainimise 555-le aastaapäevale pühendatud

Juubeliürituse ja mälestuskivi avamise järel.

 

PÄRI KÜLA SELTSI (edaspidi SELTS) asutamiskoosolekust osavõtnuid ning asutamislepingule

allakirjutanuid oli 33 !

 

Territoriaalselt hõlmab SELTS loogiliselt Päri ja Lemmikküla/Turpla piirkonda.Liikmeskond ühendab nii

praegusi asukaid kui ka muid selle kandiga otseselt või kaudselt seotud inimesi ning firmasid. Teretulnud

on kõik heatahtlikud soovijad lähedalt ja kaugelt.

 

Päril (varasemad kohanimed“Kattentappe“ ja „Kattentack“) on seljataga pikk ning rikas ajalugu. Esmamainimine

oli teadaolevalt 1450.a. seonduvalt Kattentappe mõisa ostu-müügilepinguga. Mõisakoht

on kuulunud Swarthof-idele, Üxküll-idele,Berg-idele, Pilchau-dele, Maydell-idele. 17.sajandil eraldati Päri

mõisast Jõgisoo. Aastal 1730 moodustati eraldi üksusena Päri mõisa koosseisus Turpla mõis (karjamõisana).

1860. aastal valmis Turplas uus postijaam – oma aja ja oma regiooni posti-,reisi-ja transiidikeskus.

!851.a. asutati Päri kool – Kullamaa keskkooli eelkäija – milline alustas tegevust Päri mõisa keldrikorrusel.

Esimeseks koolmeistriks oli Kuitaw Pleimann, kes pidas seda ametit 35 aastat.

Siinkandis toimetas 19.sajandi teisel poolel Karl Bleimann – väljapaistev sepp ja masinameister, kes muuhulgas

valmistas ka auru-viljapeksugarnituure ning jagas asjakohast õpetust paljudele. Läbi aastasadade, kõikide

ajaloo keerdkäikude kulgedes, on  siinmaile jätkunud töökaid, edumeelseid ja haritud inimesi.

 

SELTSImajaks ja kooskäimise kohaks on valitud nn.“Turpla postijaam“.

 

SELTSI juhatus on 5-liikmeline:            HIID LEPALAAN

                                                            MAI JÕEVEE

                                                           LAINE PALMOKS

                                                           ALAR SAALISTE

                                                           UDO REHKALT

Liikmemaks 2005-2006 aastateks on kehtestatud üks kroon (1,-EEK) aastas.

 

SELTSI postiaadress on:                        Turpla (talu)

                                                           Päri küla

                                                           Kullamaa vald

                                                           90701, Läänemaa

Sidevahendid:                                      Mobiiltelefon – (+372)5151757 – Hiid Lepalaan

                                                           Faks               - (+372)6726589

                                                           Elektronpost  - hiidlepalaan@hot.ee

 

SELTS arendab oma tegevust vastavalt kinnitatud põhikirjale ja tegevuskavadele. Koostamisel on SELTSI

kui mittetulundusühingu ja tema tegutsemisala ARENGUKAVA.

Organisatsioonilistele ning materiaal-tehnilistele toimetustele lisaks oleme iga-aastaselt plaaninud korraldada

suuremaid üritusi JÕULUDEKS ja JAANIPÄEVA aegu, samuti kevadisi ning sügisesi ettevõtmisi. Erilise

tähelepanu all on Päril elunevad vanemad, pensioniealised inimesed Üheskoos annab asju parandada ning

ära teha nii mõndagi.

 

                                TERE TULEMAST ja HEAD KOOSTÖÖD soovides,

                                                        Hiid Lepalaan

                                          PÄRI KÜLA SELTSI juhatuse esimees