Arhiiv

Uudised
 

Katmata kaevud! (20 november 2012)

Lugupeetud maaparandussüsteemide omanikud!
 
Viimasel ajal on sagenenud õnnetused, kus inimesed ja loomad kukuvad katmata kaevudesse ja hukkuvad või vigastavad end.
Maaparandussüsteemide  drenaažiga aladele on rajatud ühenduskaevud, neelukaevud või  kraavikaevud. Kõik nad peavad olema pealt kaanega kaetud. Kahjuks on maaharimistööde käigus paljud kaevud jäänud kaantest ilma või on nad purunenud.
Maaparandusehitiste korrasoleku eest vastutab maaomanik või maakasutaja-rentija, seega soovime ennetada probleeme, mis võivad kaasneda õnnetusega.
Kõigil maaomanikel, maakasutajatel ja  maa rentijatel tuleks oma maaparanduse maa-ala üle vaadata ja seal asuvad drenaažikaevud korda teha. Hea oleks kaevud  ka settest puhastada ja tähistada nii, et maaharimise käigus oleks nad nähtavad.
2012.a. on Põllumajandusameti töötajad kontrollinud mitmeid piirkondi ja umbes pooled kaevukaaned on puudu - seega on tegemist suure ohuga. 2013. aastal see töö  jätkub ja puuduste leidmisel vormistatakse ettekirjutus, mis kohustub kaevud korda tegema. Seega on see töö vaja nagunii ära teha!
Lisaks eeltoodule tahan meelde tuletada maaparandussüsteemide omanikele, et tuleks üle kontrollida ka drenaažisuudmed ja need korrastada. Tänavune sademeterohke suvi näitas, et drenaaži toimimine on väga vajalik, see tagab liigvee kiirema ärajuhtimise.
Eelpool loetletud tööd ei nõua suurt rahalist ressurssi ja peaks olema kõigile jõukohased.
Infot maaparandussüsteemide paiknemise ja seal leiduvate kaevude ning suudmete kohta saab Põllumajandusameti Lääne keskusest või e-maili laane@pma.agri.ee teel.
Praegu, hilissügisel ja  varakevadel, on kaevud-suudmed hästi leitavad ja on õige aeg nendega tegeleda.
Jõudu tööle!
 
 
Meida Mägi
PMA Lääne keskuse
juhataja


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles