Arhiiv

Uudised
 

Isapuhkusest 2013 (10 detsember 2012)

Sotsiaalkindlustusamet

10. detsember 2012

 

 

 

Isapuhkus ja lapsepuhkus

 

 

1. jaanuaril 2013 jõustuvad töölepingu seaduse sätted, mille järgi tasutakse isapuhkuse eest isa keskmise töötasu alusel ning lapsepuhkuse eest Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel.

 

 

Tasustatud isapuhkus

 

Alates 2013. aastast taastatakse isapuhkuse eest riigieelarvest tasu maksmine. Isapuhkuse tasu arvutatakse isa keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk üle-eelmises kvartalis.

 

Isapuhkust saavad isad võtta perioodil, mis vahetult eelneb ja järgneb lapse sünnile. Isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust, mida võib võtta ka osade kaupa. Seejuures peavad kõik puhkuse osad jääma neljakuulisesse perioodi, mis algab kaks kuud enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kestab kaks kuud pärast lapse sündi.

 

Kümne tööpäeva pikkust isapuhkust on isadel olnud võimalik kasutada 2002. aastast.

Kuni 1. jaanuarini 2008 oli isapuhkuse hüvitise päevamäär 66 krooni (4,25 eurot).

2008. aastal hüvitati isapuhkust isa keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui kolmekordne riigi statistiline keskmine brutokuupalk üle-eelmises kvartalis.

Alates 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2012 on isal küll õigus saada isapuhkust, kuid puhkusepäevi riigieelarvest ei hüvitata.

 

Tasustatud isapuhkuse jõustumine on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015 pere- ja tööelu ühitamise võimaluste edasiarendamisega, mille raames on ette nähtud tasustatud isapuhkuse taastamine.

 

Lapsepuhkuse tasu

 

Alates 2013. aastast suureneb lapsepuhkuse päevade eest makstav tasu. Lapsepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, mis käesoleval ajal on 290 eurot kuus. Lapsepuhkuse päevatasu suurus on ühele tööpäevale vastav tasu kuu töötasu alammäärast.

Kuni 31.12.2012 on lapsepuhkuse tasu 4,25 eurot päevas.

 

Lapsepuhkust on õigus saada kas emal või isal, kes kasvatab alla 14-aastaseid lapsi. Emal või isal, kellel on üks või kaks alla 14-aastast last, on õigus igal kalendriaastal kolme tööpäeva pikkusele lapsepuhkusele.  

Emal või isal, kellel on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps, on õigus kuue tööpäeva pikkusele lapsepuhkusele kalendriaastas.

Õigus lapsepuhkusele on ka lapse eestkostjal ja isikul, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping.  

 

 

SotsiaalkindlustusametTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles