Arhiiv

Uudised
 

Elektriliini trassi avalik arutelu 2.10 (11 september 2013)

Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ II eskiisi tutvustamine

 

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ ja selle strateegilise keskkonnamõju hindamise (KSH) koostamist. Teemaplaneeringu eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile.

 

Lääne maakonnas kulgeb liin läbi Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade. Lõikudes, kus elektriliin kavandatakse uude asukohta, valitakse trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel. Tänaseks on käesoleva aasta märtsis tutvustatud I eskiisi parandatud ja täiendatud ning valminud on planeeringu II eskiis.

 

Teemaplaneeringu II eskiisiga on võimalik tutvuda alates 17.09. planeeringu veebilehel http://elering.ee/harku-lihula-sindi/. Samal aadressil on võimalik esitada teemaplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid.

Teemaplaneeringu II eskiisi avalikud arutelud toimuvad:

·         Martna ja Kullamaa vallad – kolmapäeval, 2. oktoobril kell 14.00 Kullamaa Goldenbecki majas (Kullamaa küla)

·         Lihula vald – kolmapäeval, 2. oktoobril  kell 17.00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula)

·         Risti vald – esmaspäeval, 7. oktoobril  kell 18 Risti Põhikoolis (Risti alevik)

 

Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil 472 5616 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles