Arhiiv

Uudised
 

Maavanem ootab elanike seisukohti (15 jaanuar 2014)

Maavanem ootab Kullamaa, Päri ja Silla küla elanike seisukohti kõrgepingeliini alternatiivide kohta

 

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine koostamist. Teemaplaneeringu eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile.

 

Kullamaa külas kulgeb olemasolev 110 kV elektriliin (L108A, Risti-Kullamaa) lääne poolt küla tihedama hoonestusega alasid. Elektriliini kaitsevööndi laiendamisel jääb osa elamuid kaitsevööndi vahetusse lähedusse, mistõttu on planeeritavale trassikoridorile otsitud uut asukohta. Uue trassikoridorina on välja pakutud 2 alternatiivi – alternatiiv 1-1 paralleelselt Risti-Virtsu maanteega ning alternatiiv 1-2 Kullamaa küla keskuse lähistel osaliselt olemasolevas trassis. Alternatiivseid trassikoridore on võrreldud kolme valdkonna (majanduslik, sotsiaalne ja looduskeskkondlik) kriteeriumite alusel. Kaalumise tulemusel  selgus, et mõlemad trassid on oma mõjude poolest võrdsed.

 

Kullamaa, Päri ja Silla elanikele sobivaima trassivaliku tegemiseks ootame Teie põhjendatud eelistusi ja/või seiskohti alternatiivide osas hiljemalt 22. jaanuariks 2014 postiaadressil Lääne Maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa või e-maili aadressil liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Samuti ootame Teid neljapäeval, 23. jaanuaril kell 17.00 toimuvale trassi alternatiivide arutelule Kullamaa Goldenbecki majja.

 

Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil  http://elering.ee/harku-lihula-sindi/

Vaata alternatiive siit

 

Lisainfo

Liis Moor

Lääne Maavalitsus

472 5616, 53053076

Liis.moor@laane.maavalitsus.ee

 

Heikki Salm

Abivallavanem

51910519

Heikki@kullamaa.ee
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles