Arhiiv

Uudised
 

Volikogu istung 27.02 (9 märts 2014)

Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2014 istung

1.Kinnitati Kullamaa valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Otsustati jätkata kehtivas Kullamaa valla üldplaneeringus kavandatud eesmärkide elluviimist.
2.Kinnitati Kullamaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
3.Kinnitati Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muudatused.
4.Kinnitati õpilaste sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord
5.Kinnitati Kullamaa valla kohalike maanteede ja avalikult kasutatavate erateede nimekirja muudatus.
6.Tehti kaks otsust maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta (valla teede munitsipaliseerimine).
7.Võeti vastu määrus Korruptsioonivastase seaduse rakendamiseks.
8.Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks (kooli küttepuud).
9.
Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks (talvine teede hooldus).
10.Anti vallavalitsusele luba  rahalise kohustuse võtmiseks (sõiduauto Fiat).
11.Kinnitati Revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaan.
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles