Arhiiv

Uudised
 

Ohtlike jäätmete ring 18. mail (24 aprill 2014)

Kuna jäätmeveo korraldaja tegi veograafikusse peale Kullamaa valla ajalehe trükkiminekut muudatusi, siis sisaldab värske (24.04) numbri 2. leheküljel avaldatud teade "Ohtlike jäätmete kogumisring Kullamaa vallas" paraku ebaõigeid andmeid. Seetõttu palume kuulutust mitte tähele panna.

 

Valla kodulehel 14.04 avaldatud teade ohtlike jäätmete kogumisringi ajagraafikust on õige (vaata siit).

 

Ohtlike jäätmete kogumisring 

18. mail 2014

Liivi kauplus, Kullamaa vald - kl. 14.20-14.40

Üdruma, Amanda puhvet, Kullamaa vald- kl.15.00-15.20

Kullamaa kauplus, Kullamaa vald- kl. 15.40-16.00

Koluvere kauplus, Kullamaa vald- kl.16.20-16.40

 

Kogumisringidel võetakse vastu: Õlijäätmed (vedelad), õlifiltrid, ohtlike ainetega reostunud materjalid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldav pakend, pliiakud, muud akud ning patareid ja väikeakud, kemikaalid, taimekaitsevahendid, ohtlikke osi sisaldavad jäätmed (televiisorid, monitorid, külmkapid).

 

Vastu ei võeta: autorehve

 

Ohtlike jäätmete ringi kontaktisik omavalitsuses:

Kullamaa v, Heikki Salm 51910519

 

Kogumisringid teostab AS Eesti Keskkonnateenused, Priit Rebane 5045894

Kogumisringid korraldab Läänemaa Omavalitsuste Liit, Hele Leek - Ambur, tel 4734233.

Kogumisringide rahastamist on taotletud SA Keskkonnainvesteeringute Keskusest.
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles