Arhiiv

Uudised
 

Volikogu 30.10 istungi eelteade (22 oktoober 2014)

Kullamaa Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 30.10 kell 15.00 Kullamaa vallamajas, volikogu saalis.

Päevakorras:


1.Kullamaa valla põhimääruse muudatuste kinnitamine
2.Kullamaa valla arengukava muudatuste kinnitamine
3.Kullamaa Keskkooli arengukava kinnitamine
4.Lääne maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering  „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ (esitatud uuesti kooskõlastamiseks Kullamaa vallale).
5.Läänemaa kohaliku omavalitsuse üksuste ühise jäätmekava koostamise algatamine

 

eelnõudTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles