Arhiiv

Uudised
 

Kuidas tuleohutult kevadisi aiatöid teha? (13 märts 2015)

PÄÄSTEAMET

Läänepäästekeskus

13.märts 2015

 

Kuidas tuleohutult kevadisi aiatöid teha?

 

Kätte on jõudnud kevad ja paljud inimesedalustavad suurkoristuse ja aiatöödega. Aiatöödel koguneb oksi, vanu puulehti jakokkuriisutud muru, mis tavapäraselt lõkkes ära põletatakse.

Siinkohal tuletame meelde olulised asjad, etei tekiks tulekahju, pahandust naabritega ega arusaamatusi päästeametiinspektoriga.

 

Viimase paari aasta kevadine trend on, etpahatahtlikku kulu põletamist jääb järjest vähemaks. Kuid päris ilmakulupõlenguteta me siiski ei saa, sest eksitakse lõkketegemise reeglite vastu.

Enne lõkke tegemist veendu selle ohutuskauguses lähimate hoonete ja metsani. Ohutu vahemaa hooneteni on minimaalselt15 meetrit ja metsani 20 meetrit. Siinkohal tuleb üle rõhutada, et tegemist onminimaalse kaugusega, see võib alati suurem olla. Lõkkeaseme ümbrus tulebpuhastada kuluheinast. Kõige kindlam on, kui lõkke alus ümbritsetakse kividevõi muldvalliga, et tuli mööda kuiva taimestikku edasi ei leviks. Kindlastijälgi ka tuule suunda ja kiirust. Lõket tohib teha, kui tuule kiirus on alla5,4 meetri sekundis ja suund ei ole hoonetele. Samuti austage oma naabreid. Kuiikka tuule suund on otse naabri majale või hoovi, siis tasub lõkke tegemineedasi lükata ja oodata soodsamat ilma. Lõkke juures peab alati valmis olemaämber veega, survestatud aiakastmise voolik või tulekustuti ning lõket ei tohijätta järelevalveta. Kui lõketegemine lõpetatakse, tuleb põlemisjäägid ülevalada veega või katta pinnasega. Selliselt tehes võime kindlad olla, etjuhuslik tuuleiil ei puhu sädemeid lendu ja tuli ei paisu iseseisvalt suureks.

 

Veel tuletaks meelde, et kulu ei tohi mittemingil juhul põletada ja see keeld kehtib aastaringselt. Kulu vastu saab kõigeparemini võidelda sügisese niitmisega. Selliselt ei teki kevadeks tuleohtlikkukuluheina. Vähest hulka kuluheina on võimalik kokku riisuda ja alles siislõkkes põletada. Oma kodu ümbruse kuluheinast puhtana hoidmine tõstab oluliseltka teie enda kodu tuleohutust. Kui naabri lõkkest säde teie maale juhtublendama, ei ohusta see Teie majapidamist, kuna tule levikuks vajalikku vanakuluheina ei ole.

 

Kui neist paarist olulisest, kuid vajalikustreeglist kinni pidada, on kevadtööde tegemine ohutu ja väga palju tuleõnnetusijääb ära. Samuti ei pea maksma trahviraha, mis lõkketegemise reeglite eiramisekorral võib küündida kuni 1200 euroni. Vajalikku lisainfot ja nõuandeidtuleohutusest saate ka päästeala infotelefonilt 1524.

 

Kindlasti on peagi, nii tööpäevadel kui kanädalavahetustel näha punaseid autosid, millega liiguvad ringi päästeametijärelevalve inspektorid.

Seda selleks, et kontrollida, kuidas lõkketegemise reeglitest kinni peetakse.

 

Ohututnädalavahetust soovides,

 

Katrin Zagorski

Lääne päästekeskuse pressiesindaja

Päästeamet

444 7827; 5326 7170

 

Päringud: press.laane@lists.rescue.ee

pressiesindaja valvetelefon 5329 2112Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles