Arhiiv

Uudised
 

Harku-Lihula-Sindi elektriliini teemaplaneeringu arutelu 1.04. (25 märts 2015)

 
Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine koostamist.
 Teemaplaneeringu eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile.
 
Kullamaa külas kulgeb olemasolev 110 kV elektriliin (L108A, Risti-Kullamaa) lääne poolt küla tihedama hoonestusega alasid. Elektriliini kaitsevööndi laiendamisel jääb osa elamuid kaitsevööndi vahetusse lähedusse, mistõttu on planeeritavale trassikoridorile otsitud uut asukohta.2013. ja 2014. aastal toimus Kullamaal mitmeid avalikke arutelusid, mille käigus lepiti kokku trassikoridori lahendus. Kullamaa Vallavolikogu jättis eelkirjendatud lahenduse kooskõlastamata, kuna trass läbib Kullamaa vallas kompaktse asustusega alasid ja alasid, mis on Kullamaa valla üldplaneeringu järgselt perspektiivsed elamu- ja tootmisalad, kus elab praktiliselt 85% Kullamaa valla elanikest. Mõistlik on lähtuda põhimõttest, et mida kaugemal on trassi asukoht kompaktsest asustusest ja kodudest, seda parem. Seetõttu esitas Kullamaa Vallavolikogu maavanemale uue trassikoridori alternatiivi.
 
Parima trassivaliku tegemiseks ootame Kullamaa valla elanike põhjendatud seiskohti alternatiivide osas
Samuti ootame kõiki huvilisi kolmapäeval, 1. aprillil kell 16.00 toimuvale trassi alternatiivide arutelule Kullamaa Goldenbecki majja.
 
Kullamaa valla alternatiividega on võimalik tutvuda Lääne Maavalitsuse kodulehel http://laane.maavalitsus.ee/harku-lihula-sindi, kogu planeeringuga Eleringi AS kodulehel http://elering.ee/harku-lihula-sindi/.
 
Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil 472 5616 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles