Arhiiv

Uudised
 

Keskkonnaamet teatab (13 aprill 2015)


Harju, Järva , Lääne, Rapla  ja Saare maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise teade.

 

Vastavalt looduskaitse seadusele võtab looduse üksikobkekti kaitse alla keskkonnaminister ning lähtudes eeltoodust ja haldusmenetluse seadusest , tunnistab senise üksikobjekti kaitsekorra kehtetuks samuti keskkonnaminister.

19.aprilli 2010.a käskkirjaga nr 559 "Läänemaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamise algatamine" algatatud menetluse käigus on viie maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuse kehtetuks tunnistamise materjalid koondatud ühte eelnõusse  " Harju , Järva, Lääne, Rapla, Saare maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt  väljaarvamine"

Menetluse viib läbi Keskkonnaamet.

 

Eelnõukohase määrusega arvatakse kaitse alt välja kaks Kullamaa vallas asuvat üksikobjekti,  mis on minetanud oma looduskaitse väärtuse või hävinud. Kaitse alt arvatakse välja Koluvere saar ja Koluvere tammede allee.

Harju , Järva , Lääne , Rapla ja Saare maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise määruse eelnõu avalik väljapanek toimub 13.04.2015 kuni 04.05.2015.a  Keskonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Läänemaa kontoris ( Kiltsi tee 10, Haapsalu).

Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel:

http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/looduse-uksikobjektide-kaitse-alt-valjaarvamise-teade/

http://www.keskkonnaamet.ee/public/lisa1_maarus_yksikobjektid.pdf

 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/lisa2_seletuskiri_yksikobjektid.pdf

 

Lisainfo: Liis Jääger, liis.jaager@keskkonnaamet.ee


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles