Arhiiv

Uudised
 

Volikogu võttis vastu 2016.a eelarve (21 detsember 2015)

Kullamaa Vallavolikogu võttis vastu 2016.a. eelarve ja nõustus ühinemisläbirääkimistega.

Reedel, 18.detsembril toimunud istungil võttis Kullamaa Vallavolikogu vastu valla 2016.a. eelarve, mille põhitegevuse tulud on 1 305 226 eurot ja põhitegevuse kulud 1 305 147 eurot.  Toetusteks on planeeritud 75 777 eurot, personalikuludeks 775 665 eurot, majandamiskuludeks 426 705 eurot.

Istungil esines ettekandega haldusreformist maavanem hr. Neeme Suur. Volikogu võttis vastu kolm haldusreformiteemalist otsust. Nõustuti läbirääkimistega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Lääne-Nigula vallaga ja Lihula vallaga ning konsultatsioonide alustamisega Märjamaa vallaga.

18. detsembril toimunud istungil kehtestas volikogu veel maamaksu määrad 2016 aastaks, 2,5 %  maa maksustamishinnast aastas ning põllumajandusmaal ja looduslikul rohumaa 2,0 %.   Võeti vastu ka 2015.a. lisaeelarve, mis kokkuvõtlikult täpsustas sihtotstarbelisi laekumisi, kinnitati audiitor, muudeti volikogu ja valitsuse liikmete tasusid ja hüvitiste määrasid.

 

Edastas

 

Kersti Lipu

Vallasekretär

 
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles