Arhiiv

Uudised
 

Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoorud on avatud (3 veebruar 2016)


Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoorud on avatud
MTÜ Kodukant Läänemaa juhatus otsustas alates 1. veebruarist avada kõigi viie Kodukant Läänemaa LEADER meetme taotlusvoorud. Taotlusi saab esitada ajavahemikul 14. märts – 18. märts 2016 e-pria keskkonnas.
LEADER meetmete projektitoetuse taotlejateks saavad olla Lääne maakonna valdades registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud: vallavalitsused, mikro- ja väikeettevõtjad, mittetulundusühingud ja seltsingud. 
Kodukandi juhatuse esimehe Merle Mäesalu sõnul keskendub Kodukant Läänemaa LEADER strateegia 2014-2020+ eelkõige ettevõtluse ja piirkonna eripära toetamisele. „Oleme seadnud eesmärgiks, et aastaks 2016 on Läänemaale loodud vähemalt 4 uut töökohta, loodud 10 uut teenust, rajatud või korrastatud 25 taristuobjekti. Projekte, mis ei kogu kriitilist arvu hindepunkte, s.o ei vasta strateegia eesmärkidele, ei toetata,“ lisas Mäesalu.
Kodukant Läänemaa LEADER meetmeid on viis: ettevõtluse aktiivsust toetatakse meetmetest 1.1 ja 1.2, projektidele, mis toetavad elukeskkonna parandamist, saab toetust meetmetest 2.1 ja 2.2. Lisaks saab taotleda toetust LEADER tegevusgruppide vaheliseks koostööks (meede 3).
Suurim võimalik toetussumma projekti kohta on 64 000 eurot, vähim 2000 eurot. Suurprojektidele, millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt palju uusi töökohti), on võimalik toetust saada kuni 200 000 eurot. Samuti ühisprojektidele, millega on hõlmatud vähemalt 4500 elanikku ning milles osaleb minimaalselt 5 partnerit.
Investeeringutel taristusse on toetuse määr kuni 60% abikõlblikest kuludest. Projektid, mille tulemusena on paranenud juurdepääs internetiühendusele, saavad toetust kuni 90%. Kodukant Läänemaa LEADER meetmete maht 2016. aastal on 988 676 eurot.
Täpsem info meetmete ja taotlemise kohta Kodukant Läänemaa kodulehel  www.kklm.ee rubriigis Taotlejale 2016.
Kodukandi töötajad nõustavad taotlejaid ja viivad läbi infopäevad Lihulas 20. veebruaril ning Ristil 22. veebruaril.
 
Ühis- ja suurprojekti taotlused, mille summa ületab 64 000 eurot ning kogukonnateenuse arendamiseks esitatavad projektitaotlused peavad saama heakskiidu Kodukant Läänemaa üldkoosolekult, mis toimub 3. märtsil 2016.
Info ja nõustamine:
Larissa Mandel, konsulent tel. 5397 7603, e-post: larissa@kklm.ee
Lea Lai, konsulent tel. 56 91 7271, e-post:  lea@kklm.ee
Ene Sarapuu, tegevjuht tel. 5665 3668; e-post: ene@kklm.ee
 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles