Arhiiv

Uudised
 

Poollooduslike info (5 veebruar 2016)

Kas Sinu maa peal on poollooduslikke kooslusi?
 
puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud, puiskarjamaad ning nõmmed. Põllumajanduses nimetatakse poollooduslikke kooslusi ka looduslikeks rohumaadeks, vastandades neid tugeva inimmõjuga kultuurrohumaadele. Kasutusviisist sõltuvalt räägitakse sageli lihtsalt heina- ja karjamaadest.
Kui Sa soovid teada, kas Sinu maa asub kaitse- või hoiualal ja kas seal on inventeeritud poollooduslikke kooslusi, siis seda saad kontrollida Maa-ameti kaardirakendusest:
Infot võimalike keskkonnaalaste toetuste ning vajalike tööde teostamise kohta saab Läänemaal Keskkonnaameti  maahooldusspetsialistide käest:
 
Mihkel Tiido  53088935 mihkel.tiido@keskkonnamet.ee
Kaie Kattai 53001870 kaie.kattai@keskkonnaamet.ee
 
-       
-         
Erinevate niidutüüpide kohta on Keskkonnaamet tellinud hoolduskavad ning nendega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel, kavad on tõlgitud ka inglise keelde: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pool-looduslikud-kooslused-2/
 
 


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles