Arhiiv

Uudised
 

Rahvaküsitlus 18.-20.11.2016 (17 november 2016)

Elanike arvamuse väljaselgitamine

18.-20. novembril 2016

iga päev kell 9.00 - 17.00

Kullamaa kultuurimaja väikeses saalis.


Bussigraafik 20. novembril 2016

„Kas pooldate Kullamaa valla ühinemist?
 
 - Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valdadega üheks omavalitsuseks (vastusevariantidega „jah“ ja „ei“).
 
- Märjamaa ja Vigala valdadega üheks omavalitsuseks? (vastusevariantidega „jah“ ja „ei“)“.


Haldusreformi seaduse § 9 lg 6 kohaselt peab vallavalitsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumise korral tagama valla elanike arvamuse väljaselgitamise (rahvaküsitlus). Rahvaküsitlusel saab Kullamaa rahvas öelda, kas ta toetab ühinemist ja kuhu poole ühinemist ta eelistab. Kas ühineda Lääne-Nigula või Märjamaa piirkonnaga.

 

Küsitluses osalemiseks võtta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument  (ID-kaart, pass vm muu isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 ja §-s 4 märgitud dokument).

Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Kullamaa vallas.


Küsitlusest ei või osa võtta isik, kes on:

1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

 

Isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Kullamaa vallas, kuid kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.  Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada vallasekretär Kersti Lipule hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval, st 20. novembril 2016 hiljemalt kella 14.00 ks. Kodus küsitluslehe täitmine toimub ainult 20. novembril 2016 (pühapäeval). Taotlus esitada elektrooniliselt  vallasekretäri e-postile: kersti@kullamaa.ee või kirjalikult Kullamaa Vallavalitsuse postiaadressile: Kullamaa, 90701 Lääne maakond.

ÜHINEMISLEHT (Lääne-Nigula piirkond)

ÜHINEMISLEHT (Märjamaa piirkond)Elanike arvamuse väljaselgitamisega seoses antud õigusaktid:

http://wd.kullamaa.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=186544&tid=9752&desktop=1018Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles