Arhiiv

Uudised
 

18.11 Räpina Aianduskooli koolituspäev (16 november 2016)

18. novembril kell 08.30 Kullamaa Kultuurimajas

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (taimekaitsetöötaja tunnistuse pikendamiseks)

Maht: 10h
Aeg: R 18.nov.2016 kell 8.30-18.30
Lääne maakond Hind: 80€ ( arve saadetakse peale registreerimist, arve tuleb tasuda enne koolitust)

Koolitusele saab registreeruda www. aianduskool.ee või Läänemaa konsulendi Tiiu Kohu juures.

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „ Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:

I Taimekaitsevahendi valdkond:

1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded

2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi

3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.

4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted

5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine

6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks

7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus

8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine

9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks

10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

II Taimekaitseseadme valdkond:

1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;

Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel

2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll

3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond

1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted

2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine

3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.

Hindamine on arvestuslik

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mile alusel väljastab Põllumajandusameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

 

http://www.aianduskool.ee/taimekaitse-taienduskoolitus-professionaalsele-taimekaitsevahendite-kasutajale-2/
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles