Arhiiv

Uudised
 

LEADER meetme taotlusvoor (3 jaanuar 2017)

PRESSITEADE

MTÜ Kodukant Läänemaa


Ühis-, suur- ja kogukonnateenuseprojektitaotluste esitamise tähtaeg  ettevõtjatelemõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmesse on  15. jaanuar 2017

 

MTÜ Kodukant Läänemaa strateegiast lähtuvalt tulebkõikidel, kes soovivad LEADER meetmetest taotleda toetust kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- jasuurprojektiks, mille summa ületab 64 000 eurot, esitada taotlus KodukantLäänemaa büroosse (Nurme 2, Haapsalu või e-post laaneliider@kklm.ee) hiljemalt 15.01.2017. a. Vastavalt KodukantLäänemaa strateegiale 2014-2020+ peavad kõik eespool nimetatud projektid saamaenne taotluse sisestamist e-pria keskkonda üldkoosoleku heakskiidu. KodukantLäänemaa (KKLM) üldkoosolek toimub projektitaotlustele heakskiidu andmise  vajadusel jaanuari lõpus  2017.

 
KKLM  LEADER projektitoetuse taotlusega koos tuleb Kodukandi büroosse esitada ka eelarve, investeeringu puhul lisada põhiprojekt. Üldkoosolekul saab iga kogukonnateenuse, ühis- ja suurprojekti esindajavõimaluse tutvustada kuni viie minuti jooksul projektitegevusi. See järel otsustab üldkoosolek lihthäälteenamusega selle heakskiitmise. Heakskiitmisekorral saab taotleja projektitaotluse esitada e- pria keskkonnas ajavahemikul 6.veebruar - 17. veebruar 2017


Üldjuhul on suurim võimaliktoetussumma projekti kohta 64 000 eurot, vähim 2000 eurot. Suurprojektidele,millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt luuakse palju uusi töökohti), onvõimalik toetust saada kuni 200 000 eurot. Samuti ühisprojektidele, millega onhõlmatud vähemalt 4500 elanikku ning milles osaleb minimaalselt 5 partnerit.Lähtuvalt KKLM strateegiast on kogukonnateenus kogukonna vajaduspõhine ja paindlik teenus piirkonnas, kustururegulatsioon ei toimi ja/või teenus ei ole kättesaadav. Ka siin onmaksimaalne toetuse summa 200 000 eurot.

Info ja nõustamine:

Ene Sarapuu, Kodukant Läänemaa tegevjuht, 5665 3668,  ene@kklm.ee

Kersti Palmiste, Läänemaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant,510 5141, kersti@lak.ee

Tiina Ojamäe, Läänemaa Arenduskeskuse MTÜ-konsultant, 56352591, tiina@lak.ee

Koostas:

Ene Sarapuu
Kodukant Läänemaa tegevjuht
Tel: 5665 3668Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles