Arhiiv

Uudised
 

Hajaasutuse programmi taotlusvoor avatud (10 mai 2017)

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. aprillist 2017

 

Lääne maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017, millele nad toetust taotlevad.

 

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

 

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

 ja Lääne maavalitsuse veebilehel: https://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm.  

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 17.04.2017 ja esitamise viimane tähtpäev on 19.06.2017.

 

HP 2017 taotlusvooru korraldus

HP 2017 programmdokument

HP lisa 1

HP lisa 2

HP lisa 3

HP lisa 4

HP lisa 5

HP lisa 6

 

Lisainfo:

Ülle Jaansalu

Arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist

Telefon 472 5617; mobiil 5343 2237

e-post ylle.jaansalu@laane.maavalitsus.eeTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles