Arhiiv

Uudised
 

Täiendkoolitus „Väärikas mootorsõidukijuht” (20 aprill 2017)

Täiendkoolitus „Väärikasmootorsõidukijuht” jagab ohtralt asjalikke näpunäiteid.

 

Maanteeamet korraldab maikuus vähemalt 60-aastastele Haapsalu linna ja Läänemaakonna aktiivsetele autojuhtidele tasuta täienduskoolituse “Väärikasmootorsõidukijuht”. Koolitust toetavad Haapsalu linnavalitsus, Lääne maakonnatraumanõukogu ning Haapsalu Kolledž.

 

Sarnased koolitused on juba toimunud üle-Eestiliselt  (sh  Haapsalus)ka eelmisel aastal ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejatetagasidest on selgunud, et taolised praktilised täiendkoolitused on väga hästivastu võetud ja võiksid sama hoogsalt jätkuda. Koolituse eesmärgiks on toetadaeakat juhti, leida tema kitsaskohad ja julgustada koolituse läbinuid liiklusesaktiivselt osalema.

 

Koolitus toimub 08.mail 2017 kell 10.00 HaapsaluKolledžis (Lihula mnt.12). Osalema ootame vähemalt 60-aastaseidiganädalaselt autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on B-kategooriajuhtimisõigus, kehtiv tervisetõend. Koolitusgrupi suuruseks on 25 inimest.Koolitusel osalemiseks kirjutada Solveig Edasi aadressil solveig.edasi@mnt.ee või helistadanumbrile: 5302 8222, hiljemalt 03. maiks.

 

Koolitus koosneb teoreetilisest õppepäevast ja individuaalsetestsõidutundidest. Teoreetilisel õppepäeval, mis kestab kuus akadeemilist tundi,on kõik õppijad koos. OÜ Gepri koolitusjuht ja kolm aastat eelnevalt koolitusepilootprojektis osalenud Priit Lilleorg teeb ülevaate Eesti liiklusolukorrast,räägib liiklusõnnetuste põhjustest, suurematest muudatustest Liiklusseadusesning igapäevastest autosõitudest ja nendega kaasnevatest võimalikest riskidest.Samuti on võimalus liikluskoolitaja käest saada konkreetseid vastuseidliikluses tekkinud küsimustele.

 

Tõstamaa Tervisekeskuse perearst ja Pärnu Haigla EMO  erakorralise meditsiini arst Madis Veskimägiteeb ülevaate  eaka autojuhiriskihindamise testist, nägemisest ja silmahaigustest, reageerimiskiirusest jaselle muutumisest, tähelepanust, kuulmisest ja erinevatest haigustest, ravimitekõrvalnähtudest ning nende ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt.

 

Pärast teoreetilist õpet viiakse järgmise kolme päeva jooksul kõigileosalejatele läbi individuaalsed sõidutunnid, kus saab keskenduda juhiindividuaalsetele vajadustele - reguleeritakse sõiduasendit, harjutataksejuhtimisvõtteid erinevatel kiirustel, teiste liiklejatega arvestamist,parkimist ning  praktiseerida saab kaökonoomse sõidu võtteid. Koolitatava soovi korral sõidetakse läbi raskestimõistetavaid liikluskorralduslahendusi.


 Registreerimine ja lisainfo: Mai Jõevee 5186 857Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles