Arhiiv

Uudised
 

Küsitlus interneti soovijate väljaselgitamiseks (5 juuli 2017)

ALGAS KÜSITLUS LAIRIBA INTERNETI SOOVIJATE VÄLJASELGITAMISEKS RAPLAMAAL JA LÄÄNEMAAL

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektisosalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, milliseleaadressile nad soovivad lairibaühendust saada.

Kõik, kes soovivad saada majja valguskaablil põhinevatkaasaegset ühendust peavad sisestama oma soovi Digikonna kodulehel: digikond.ee/kysitlus/

Digikonna poolt eelnevalt läbiviidud uuring näitas, et üle80% Digikonna piirkonna majades ei ole praegu võimalik kasutada kaasaegsetlairibaühendust ning tarbijad peavad leppima ebastabiilse  mobiilinternetiga või aeglase lauatelefoniühendusega. Seetõttu puudub paljudel juurdepääs tänapäevastele infoühiskonna teenustele.

Digikonna kodulehel  läbiviidavaküsitluse eesmärk on välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutadalairibateenuseid – ülikiire  internet,digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused,jne – ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.

Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkudeplaneerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni võimajadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutuselevõetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid, vastaseljuhul jääb lairibaühendus sinna ehitamata.

Sooviavalduse esitamine on kõigile tasuta ning sellega eikaasne veel kohustust võrguga liituda.

Lisainfot Digikonna projekti ja lairibaühenduse kohta saab veebileheltdigikond.eeTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles