Arhiiv

Uudised
 

Volikogu 25.08 istungi kokkuvõte (28 august 2017)

Kullamaa Vallavolikogu 25.08.2017 istungi kokkuvõte


Istung algas traditsiooniliselt ülevaatega õppeaastaks valmisoleku kohta Kullamaa Keskkoolis ja Kullamaa Lasteaias. Kehtestati uued sotsiaalteenuste korrad (koduteenuse kord ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord). Eelnõud on valminud Läänemaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti „Ühtlustatud hoolekandeteenused“ raames. Tehti otsus lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimiseks vallavalitsusele. Otsustati delegeerida omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded SA-le Lääne-Eesti Arenduskeskus (maavalitsuste likvideerimise protsess). Räägiti maakonna ühistranspordi edaspidisest korraldusest. Anti vallavalitsusele luba hangete korraldamiseks (täiendavad teede remondi ja mustkatte paigaldamise ehitustööd ja majandusosakonnale uue sõiduauto liisimine). Võeti vastu Kullamaa valla 2017.a I lisaeelarve.
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles