Arhiiv

Uudised
 

Omanike Keskliidu teavitus (20 september 2017)

Kõigis kortermajades tekivad 1. jaanuaril korteriühistud

 

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub 1.   jaanuril 2018.a. Pooltes Eesti kortermajades puuduvad korteriühistud. Kõigis majades korteriühistute loomisega tahab seadusandja parandada elamute haldamist ning kehtestada ühesugused valitsemisreeglid kõikide elamute suhtes. KrtS rakendub kõikides majades, kuson moodustatud korteriomandid. Korteriomand koosneb reaalosast (elu- võimitteeluruum) ja sellega seotud kinnisasja kaasomandiosast. Ühistu tekib kasiis, kui kinnisasjal on ainult kaks korteriomandit või kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule.  Uus seadus jaühistu nõue ei kehti kinnisasjade suhtes, mis on kaasomandis mõtteliste osadena(näiteks igal omanikul on 1/4); ridaelamutes, kus iga elamuosa alla onmoodustatud oma krunt  ja majades, mille omanikon hooneühistu.

Kui korteriühistu on olemas, siis KrtS mõjutab teid vähe, sest senineühistu jätkab tegevust. Kuigi uus seadus ei nõua otseselt põhikirja muutmist,tasub see siiski üle vaadata. Kui mõni olemasoleva põhikirja säte on uueseadusega vastuolus, siis kehtib selles osas seaduses sätestatu.

Kui korteriühistut ei ole, siis ühistuasutamine 2017.aastal ei ole kohustuslik. Kui te siiski soovite seda teha, peabkorteriomanike enamik vastu võtma ühistu asutamise otsuse, kinnitama põhikirja,valima juhatuse ja kandma korteriühistu registrisse. Kui ühistut ei ole selaastal asutatud, siis 01.01.2018. loob riik selle ise! Teie elamu  korteriühistu kantakse automaatseltregistrisse ja ühistu nimeks on teie kinnisasja aadress täiendiga KÜ.  Kõik omanike ühise valitsemisega seotudõigused ja kohustused lähevad üle ühistule. Sellisel ühistul ei ole esialgu põhikirjaja maja valitsemine toimub otse KrtS sätete alusel.

Kui maja haldamiseks oli korteriomanikeüldkoosoleku poolt enne 01.01. nimetatud valitseja (kinnisvarahaldusettevõte,iseseisev majahaldur või keegi omanikest), siis alates KrtS jõustumisest ontema automaatselt juhatuse ülesannetes.  30.juuniks 2018.a tuleb registrile esitada andmed tekkinud ühistu juhatuse kohta(senise valitseja või uue valitud juhatuse andmed). Juriidiline isik (haldusettevõte)võib ka tulevikus üldkoosoleku otsusel olla juhatust asendav organ (valitseja).

2017. a jooksul selgita välja,kas Sinu korterelamus on korteriühistu asutatud! Kui te ühistut ise ei asuta,siis kontrollige, et oleks kehtiv üldkoosoleku otsus valitseja nimetamisekohta. Kui keegi majaelanikest faktiliselt kogus remondifondi vahendeid võisõlmis üldelektri- ja veelepingud enda nimel ja te soovite, et ta jätkaks uuelaastal ühistu juhatuse liikmena, siis nimetage ta käesoleval aastal ametlikult korteriomanikeüldkoosoleku otsusega valitsejaks.

Kui majas on kuni 10korteriomandit või kuuluvad kõik korteromandid ühele isikule, siis ei peajuhatust valima ja registrit teavitama – korteriomanikud esindavad ühistut seljuhul ühiselt või mõnele omanikule antud volikirja alusel. Soovitav on siiskika väikestes majades juhatus valida ja registrisse kanda. Kuni 10korteriomandiga elamu ühistu võib pidada kassapõhist raamatupidamist ja ei peaesitama majandusaasta aruannet.


Mitme kinnisasja majandamiseksenam ühte korteriühistut asutada ei saa. Olemasolevad mitme kinnisasjakorteriühistud jagunevad mitmeks ühistuks, kui 31. detsembriks 2016. a eivõetud üldkoosolekul vastu teistsugust otsust.

Kõiki korteriühistu dokumente võiteateid saab korteriühistute registrile esitada ettevõtjaportaali(ettevotjaportaal.rik.ee) või notari kaudu. Registrikande eest tasutakseriigilõivu.

Lisateave ja abi korteriühistuasutamisel Eesti Omanike Keskliidust või esita oma kirjalik küsimus meie nõustamiskeskuses Õiguskindlus. Loe ka täpsemalt www.omanikud.ee/uus korteriomandi- jakorteriühistuseadus

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimeesTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles