Arhiiv

Uudised
 

FIE-sid puudutavad muudatused (3 märts 2009)

Füüsilisest isikutest ettevõtjaid puudutavad seadusemuudatused.
 
1. jaanuarist 2009 jõustusid seadusemuudatused, mille  kohaselt koondatakse füüsilisest isikust ettevõtjate (edaspidi FIE) registreerimine äriregistrisse.  Maksu-ja Tolliametis FIE-sid enam ei registreerita.

Ümberegistreerimiseks tuleb  äriregistrit pidavale kohtule esitada kandeavaldus. Kandeavaldus peab  olema  notariaalselt  kinnitatud või esitatud ettevõtjaportaali  kaudu  digiallkirjaga. Allkrju ja koopiaid võib lisaks notarile kinnitada valla- ja linnasekretär. Kandeavalduse esitamine ettevõtjaportaali kaudu on mugavaim lahendus, sest  FIE-l tuleb avalduse esitamiseks täita etteantud infoväljad.  Kandeavalduse esitamine ümberregistreerimise perioodil on riigilõivuvaba.

FIE-de registreerimise koondamine äriregistrisse ei too kaasa mingeid muudatusi FIE raamatupidamises  ega tulumaksudeklaratsiooni esitamise kohustuses Maksu-ja Tolliameti ees. Samuti ei pea FIE sarnaselt  äriühingutega esitama äriregistri pidajale oma majandusaasta aruannet. Ainus lisanõue on see, et äriregistrisse kantud FIE peab koostama äriregistris registreerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõtte tegevuseks määratud ettevõtja vara.  Kui selline vara on määratletud, saab FIE kanda selle vara müügitulu ettevõtluse tuludesse. 

Täpsemat infot FIE äriregistrisse kandmise kohta leiab  Justiitsministeeriumi kodulehelt ja  Maksu-ja Tolliameti koduleheküljel.
 
Kersti Lipu
Kullamaa vallasekretärTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles