Arhiiv

Uudised
 

Teadmiseks sotsiaaltoetuste taotlemisel (3 märts 2009)

Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2009 istungil võeti vastu kaks uut korda:
 
Meie senine sotsiaaltoetuste maksmise  kord oli vallavolikogus vastuvõetud ja kinnitatud aprillis 2003.a. Seda täiendati kolmel korral: jaanuaris 2004.a., septembris 2005.a. ja oktoobris 2007.a. Leidsime, et praeguseks oli see ajale jalgu jäänud ning kasulikum on töötada välja uus. Uues korras on lisana ära toodud  toetuse taotlejale avalduse blankett. See tähendab seda, et vabas vormis kirjutatud avaldusi arvesse ei võeta. 
 
Sotsiaaltoetuse taotlemise avaldus  doc pdf
 
 
Milleks siis uus hooldajatoetuse määramise kord? Alates 01. märtsist 2009.a. tuleb kohalikele omavalitsustele üle seni riigi poolt makstav puuetega laste hooldajatoetus. Praegu olev kord sisaldas ainult täisealise raske ja sügava puudega isikule hooldaja määramist ning hooldajatoetuse maksmist. Kuna senist korda oli suhteliselt tülikas täiendada, siis otsustasime täiesti uue korra välja töötada.
 
Hooldajatoetuse taotlemise avaldus doc pdf
 
Paberkandjal on avalduse vormid saadaval vallamajas sotsiaalnõuniku juures.
 
Heale ja usaldusväärsele koostööle lootes,
 
Maret Lõhmus
Sotsiaalnõunik
 
 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles