Arhiiv

Uudised
 

Ruta ja Raba detailplaneeringu avalikustamine (30 märts 2010)

Kullamaa Vallavalitsus võttis 30. märtsil 2010  korraldusega nr. 84 vastu Ruta ja Raba detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Koluvere külas, hõlmab kahte katastriüksust, pindalaga 17,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on Raba ja Ruta kinnistute planeerimisel käsitleda kui ühte tervikut. Läbi viia turismi-, puhke-, äri-, elamuobjektide rajamiseks vajalikud toimingud ja maakorraldustööd koos maa sihtotstarbe muutmisega.
Planeeringuga määratakse kruntide ehitusõigused, hoonestusalad, keskkonnakaitse meetmed,  juurdepääsuteed ja tehnovõrkude ja rajatiste põhimõttelised asukohad.
Detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub Kullamaa vallamajas 08. aprillist - 23. aprillini 2010.
Avaliku väljapaneku ajal on õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil Kullamaa Vallavalitsus Kullamaa 90701 Lääne maakond või e-postile info@kullamaa.ee.
Ettepanekute ja vastuväidete laekumisel toimub  avalik arutelu Kullamaa vallamajas 26.04.2010 algusega 13°°.
Info detailplaneeringu kohta tel. 4724766.
Kullamaa VallavalitsusTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles