Arhiiv

Uudised
 

Infopäev "Nõuetele vastavus põllumajanduses" (5 aprill 2010)


Infopäev "Nõuetele vastavus põllumajanduses"
14.04.2010 Lihula Kultuurimaja, Lihula linn
15.04.2010  Kõmsi Rahvamaja, Hanila vald
16.04.2010 Oru Vallamaja saal
Algus kõigil päevadel kell 10.00 ja orienteeruv lõpp kell 14.20
 
Alates 2009  aastast  on põllumajandustoetuste saajatele lisaks tavapärastele PRIA ja järelevalveasutuste kontrollidele lisandunud ka nõuetele vastavuse süsteemi kontroll. Nõuetele vastavusega tagatakse põllumajandustoetuste maksmine täies mahus vaid neile põllumajandustootjatele, kes täidavad seadustest tulenevaid  nõudeid ning hoiavad põllumajandusmaad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes.  Nõuded kehtivad põllumajandusliku tegevuse või põllumajandusmaa suhtes, olenemata sellest, kas sellele maale toetusi taotletakse või mitte.
Sellel infopäeval selgitame neid  nõudeid.
Teemad: Nõuetele vastavuse olemus, õiguslik alus. Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused. Püsirohumaa säilitamine. Kohustuslikud majandamisnõuded. Nõuete täitmise kontrollimine.
Lektorid:
Lihulas konsulent Targo Pikkmets
Kõmsis  ja Orul konsulendid Tiiu Kohu ja Saima Toom
 
Infopäevad  on osalejatele tasuta ja toimuvad MAK meetme 1.1.toetuse abil.
 
Info ja registreerimine tel 4729007, 56506109, info@nouandla.ee
Korraldaja on Läänemaa Nõuandekeskus.


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles