Arhiiv

Uudised
 

Tuleohtliku aja määramine (26 aprill 2011)

PÄÄSTEAMETI  PEADIREKTORI  KÄSKKIRI  21.04.2011 nr.86
Tuleohtliku aja määramine
Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 74 “Päästeameti põhimäärus” § 10 lõike 2 ning tuleohutuse seaduse § 16 lõigete 1 ja 3 ning Päästeameti peadirektori 13. aprilli 2011. a käskkirja nr 83 „Tuleohtliku või suure tuleohuga aja ja piirkonna määramise kord“ alusel ning arvestades Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi tuleohuindeksi arvutusi ning maastikutulekahjude esinemissageduse tõusu:
 
1.      Määran tuleohtliku aja alguseks 22.04.2011.a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
1.1.    Küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
1.2.    Kuluheina ja roostiku põletamine;
1.3.    Muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.
2.      Tuleohtliku aja algusest ja lõpetamisest teavitab avalikkust avalike suhete büroo. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Kalev Timberg


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles