Arhiiv

Uudised
 

Kullamaa ala-jaama põleng (25 juuli 2011)

Laupäeval, 23.07 kell 18.00 toimus Kullamaa vallamajas seoses Kullamaa alajaama põlenguga kriisinõupidamine

 

Kohal olid Jüri Ott, Heikki Salm, Kersti Lipu ja Jaan Rajaste Kullamaa Vallavalitsusest, piirkonna konstaabel Harri Mardisoo, AS Matsalu Veevärk esindaja Tõnu Viherpuu. Elektrooniliselt osales Kaupo Kuurberg, AS Fortum võrguteenuste juht.

Kohtumisel arutati läbi tekkinud kriisiolukord ja lepiti kokku edasises käitumises.

 

Laupäeval, 23.07 hommikul kell 8.30 paiku toimus põleng Kullamaa alajaamas. Põles alajaama 10 kV jaotusseade, mis muutus kasutuskõlbmatuks. Jaotusvõrk OÜ-le kuuluvast Kullamaa 110/10 kV alajaamast lülitusid välja Kullamaa valla elektritarbijad (610 tk.) Kustutustööd lõppesid 11.30 paiku.  Põlengu tõttu jäi elektrita  praktiliselt kogu Kullamaa ja Kullamaa ümbrus. Elekter taastati enamuses kohtades 17.00-ks. Hommikul oli ilma elektrita ka Maidla  piirkond, seal lahenes olukord mõne tunni jooksul.  Samal ajal olid ilma veeta Kullamaa kortermajad ja ühisvett tarbivad eramajad, samuti talud ja loomapidamishooned, kus vee kättesaadavus on tagatud elektri olemasolul. Vallavanem Jüri Ott andis Heikki Salmile korralduse kell 09.15, et hakkaks tegutsema kriisikomisjon, tagamaks esmajärjekorras elanike veega varustamise (ilmaprognoos oli +30C, päikesepaiste) ja informatsiooni edastamise rikke kõrvaldamise ajagraafiku kohta.

AS Fortum Elekter selgituste kohaselt on Kullamaal ühendusliin Martna alajaamaga. Selle kaudu said voolu tagasi 179 tarbijat Liivilt kuni Urvasteni kell 10.15. Ülejäänud 431 tarbijat ümberlülitamistega toita ei olnud võimalik. Nende tarbijate elektrienergiaga varustamiseks tuli Kullamaa alajaamast väljuvad liinid omavahel kokku ühendada. Need tööd lõpetati ja tarbijad pingestati kell 17.03.

Praegu on varustuskindlus Kullamaa valla ettevõtetele ja elanikele siiski väga halb. Iga rike põhjustab kõigi Kullamaa valla tarbijate väljalülitumise, samuti pikeneb rikke kõrvaldamise aeg, kuna kokkuühendatud liinide pikkus on väga suur ja rikkekoha leidmine raskendatud. Kõige suurem risk on äikese korral, kus  pikselöögid põhjustavad lühiseid.

Olukorra paranemist on loota 29. juuli õhtuks. Jaotusvõrk OÜ lubas paigaldada Kullamaa alajaama uue ajutise komplektjaotla. Lõplik täiesti uus jaotusseade lubati ehitada 2012 suveks, kuna projekteerimine, hange ja seejärel seadme valmistamine  on pikk protseduur.

 

Matsalu Veevärk AS selgituste kohaselt läksid selle sündmusega seoses  rikki mitmed veetöötluse seadmed (rivist väljas on rauafiltrid ja pöördosmoosiseade) ning momendil varustatakse Kullamaa küla töötlemata põhjaveega. Läbipõlenud seadmed loodetakse korda saada nädala jooksul ja sellest antakse kindlasti teada.

Hetkel ei vasta joogivesi kõigile nõuetele fluoriidi ja raua osas. 

 


 

27.07 teatas Matsalu Veevärk AS, et  Kullamaa PK veetöötlusseadmed on korras alates eile õhtust ja Kullamaa asula joogivesi vastab kehtestatud normidele.

  

Kullamaa VallavalitsusTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles