Arhiiv

Uudised
 

Muinsuskaitse teabepäev (28 september 2011)

Teabepäev mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate hoonete omanikele/ valdajatele
07. oktoobril 2011, algusega 14.00 Lihula Rahvaülikooli ruumides (mõisa peahoones Linnuse tee 1)
14.00-14.30 Mida peaks teadma muinsuskaitseseadusest, kuidas leida infot? 
                      Peeter Nork ja Kalli Pets (Muinsuskaitseamet)
·         Uuenenud seadusesätted
·         Muinsuskaitseameti kodulehe ja kultuurimälestiste registri tutvustus
14.30-15.00 Arheoloogiamälestistel kehtivad kitsendused           
                      Guido Toos (OÜ AguEMS)
·         Kuidas toimida kui arheoloogiamälestisel või muinsuskaitsealal on vaja teha mullatöid
·         Kuidas leida infot mälestise olemasolust, arheoloogi, saada toetust
·          Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala piirid ja kultuurkihi paiknemine
·         Kuidas käituda kultuuriväärtusliku leiu puhul
 
15.00-15.20              Kohvipaus
15.20-16.30 Praktilised nõuanded korrastamiseks/remondiks
                       Dan Lukas (Muinsuskaitseamet)
·         Katused, korstnad, vihmavesi
·         Palkseinad, laudis, värv
·         Kiviseinad, soklid, krohv, värv
·         Taluhooned ja kiviaiad
·         Traditsioonilised materjalid
·         Traditsioonilised töövõtted
·         Ehitusdetailide ja -materjalide taaskasutamine
16.30- 17.30 Ajaloolise ehitise väärtustamisest ja korrastamisest omaniku kogemuste põhjal
                        Meelike    Naris (Karuse endise jaamahoone omanik)
·         Suuremad probleemid
·         Kuidas otsida ja leida abi, infot, remondimaterjali
·         Kuidas majandada
Küsimused-vastused, arutelu
PALUME OSAVÕTUST TEADA ANDA tel 508 4363; 473 7043; kalli.pets@muinas.ee
 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles