Arhiiv

Uudised
 

Järv-puhkeala detailplaneeringu avalikustamine (7 november 2011)

Kullamaa Vallavolikogu  28.10.2011 otsusega nr. 33 võeti vastu detailplaneering  Kullamaa järv-puhkeala kohta.  Planeeritav ala asub Kullamaa külas, katastritunnus 34202:001:0366, kinnistu pindala 47,37 ha, millest järve alune maa on ca 10 ha.

 

Planeeringu eesmärgiks on turismi-, vabaaja veetmise ja elamuobjektide rajamiseks vajalike toimingute ning maakorralduslike tööde läbiviimine, koos sihtotstarbe muutmisega. Planeeringuga määratakse kruntide juurdepääsud ning tehnovõrkude ja rajatiste põhimõttelised asukohad.

Planeering sisaldab üldplaneeringu muutmist.

 

Detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub Kullamaa vallamajas ja valla kodulehel  07.11 - 05.12.2011  Avaliku väljapaneku ajal on õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil Kullamaa Vallavalitsus Kullamaa 90701 Läänemaa. Kirjalike ettepanekute ja vastuväidete laekumisel toimub  avalik arutelu Kullamaa vallamajas 07.12.2011, algusega 13°°.

 

Info detailplaneeringu kohta tel. 4724766.

Kullamaa Vallavalitsus.

 

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles