Arhiiv

Uudised
 

Keskkonnaohutuse koolitus (21 märts 2012)

 

Keskkonnast tulenevad ohud (liiklus-, tule-, veeohud ja teised keskkonnast tulenevad ohud)

Aeg:

4.-5 .aprill 2012

Koht:

4. aprill TLÜ Haapsalu Kolledž, Lihula mnt 12

5. aprill Läänemaa Päästeosakonna Haapsalu Komando, Tööstuse 19

Teemavaldkond:

Eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemus ning nende võimalikud tekkemehhanismid. Ohuolukordade ennetamine. Turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud hoiakud ja käitumine. Teadmised ning oskused ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käitumiseks. Õige liikluskäitumine, liikluses kehtivate normidega arvestamine. Liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevad õigused, kohustused ning vastutust.

4.aprill

10.00- 12.30 koolitaja Lea Kiis / Terviseamet, tervisekaitse spetsialist

12.30- 13.00 lõuna

13.00- 14.30 koolitaja Margus Nigol / Maanteeamet, liiklusohutuse spetsialist

14.30 – 14.45 kohvipaus

14.45- 16.15 Margus Nigol

5.aprill

9.00 – 15.00

Koolituspäev toimub Haapsalu Päästeosakonna Haapsalu Komando ruumides, Haapsalu Tööstuse 19.

Koolitajad: Maie Mitśurina ja Andres Liiv.

Info ja registreerimine

Anneli Kasesalu

47 20 244

anneli@hk.tlu.eeTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles