Arhiiv

Uudised
 

Detailplaneeringu avalik arutelu (25 aprill 2012)

Detailplaneeringu lähteseisukohti tutvustava avaliku arutelu teade

 

Kullamaa järv-puhkeala kinnistu detailplaneeringu (katastritunnus 34202:001:0366) lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub Kullamaa vallamajas 07.05.2012. kell 15.00. Lähteseisukohtadega  ja eskiislahendusega saab tutvuda Kullamaa valla veebilehel ja Kullamaa vallamajas.

 

Selgitus: Kullamaa Vallavolikogu 13.04.2012 otsusega nr. 8 tunnistati kehtetuks 16.12.2011 kehtestatud Kullamaa järv-puhkeala detailplaneering ning otsusega nr. 9 algatati uus üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu algatamisest ja eesmärkide kohta avaldati teade 17.04.2012 Lääne Elus.

 

Kullamaa Vallavalitsus
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles