Arhiiv

Uudised
 

Ohtlike jäätmete kogumisringid (14 mai 2012)


Läänemaa Omavalitsuste Liit teatab:

Ohtlike jäätmete kogumisringid Läänemaal

 

19.05.2012

Piirsalu, keskuse plats (korrusmajade juures), Risti vald- kl. 09.00-09.30

Risti, Tarbijate Ühistu kauplus, Risti vald- kl. 09.50-10.20

Palivere alevik, Taebla vald- kl. 10.40-11.10

Nigula küla, Taebla vald- kl. 11.30-12.00

Kirimäe küla, Taebla vald- kl.12.20-12.50

Taebla alevik, Taebla vald- kl. 13.10-13.40

Jalukse kauplus, Oru vald- kl. 14.00-14.30

Salajõe bussipeatus, Oru vald- kl. 14.50-15.20

Linnamäe katlamaja, Oru - kl. 15.40-16.10

  

20.05.2012

Järise küla külakeskuses, Lihula vald- kl. 09.00-09.30

Matsalu mõisa juures, Lihula vald -kl. 09.50-10.20

Saastna mõisa juures, Lihula vald - kl. 10.40-11.10

Salevere korterelamute juures, Hanila vald- kl. 11.30-12.00

Massu endine meierei, Hanila vald -kl.12.20-12.50

Karuse kauplus, Hanila vald - kl. 13.10-13.40

Vatla kauplus, Hanila vald - kl.14.00-14.30

Kõmsi kauplus. Hanila vald - kl. 14.50-15.20

Virtsu kalatööstuse parkla, Hanila vald - kl. 15.40-16.10

 

26.05.2012

Tuudi kortermajade juures, Lihula vald- kl. 09.00-09.30

Kirbla, kortermajade juures, Lihula vald- kl. 09.50-10.20

Vanamõisa mõisa juures (Seira küla keskus), Lihula vald- kl. 10.40-11.10

Pagasi küla lautade juures, Lihula vald- kl.11.30-12.00

Kullamaa kauplus, Kullamaa vald- kl. 12.30-13.00

Liivi kauplus, Kullamaa vald - kl. 13.20-13.50

Koluvere kauplus, Kullamaa vald- kl.14.10-14.40

 

27.05.2012

Kirna töökoja hoov, Martna vald- kl. 09.00-09.30

Martna kauplus, Martna vald- kl. 09.50-10.20

Oonga kauplus Martna vald- kl. 10.40-11.10

Haeska seltsimaja, Ridala vald- kl. 11.30-12.00

Rõude kauplus, Martna vald- kl. 12.20-12.50

Üdruma, Amanda puhvet, Kullamaa vald- kl.13.10-13.40

 

 Kogumisringidel võetakse vastu: Õlijäätmed (vedelad), õlifiltrid, ohtlike ainetega reostunud materjalid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldav pakend, pliiakud, muud akud ning patareid ja väikeakud, kemikaalid, taimekaitsevahendid, ohtlikke osi sisaldavad jäätmed (televiisorid, monitorid, külmkapid).

 

 

Vastu ei võeta: autorehve, elektripliite jt. suure- ja väiksegabariidilisi kodumasinaid, mis ei sisalda ohtlikke jäätmeid.

Ohtlike jäätmete ringi kontaktisik omavalitsuses Olev Peetris 504 9561.

Kogumisringid korraldab Läänemaa Omavalitsuste Liit, Tiit Koel, tel 4733174.

Kogumisringid teostab AS Veolia Keskkonnateenused, Heiti Vassila 5012012

Kogumisringide rahastamist on taotletud SA Keskkonnainvesteeringute Keskusest.Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles