Arhiiv

Uudised
 

Detailplaneeringu väljapaneku teade (6 juuli 2012)

Kullamaa Vallavolikogu 15.06.2012 otsusega nr. 32 võeti vastu detailplaneering Kullamaa järv-puhkeala kohta. Planeeritav ala asub Kullamaa külas, katastritunnus 34202:001:0366, kinnistu pindala 47,37 ha, millest järve alune maa on ca 10 ha.

Planeeringu eesmärgiks on turismi-, vabaaja veetmise ja elamuobjektide rajamiseks vajalike toimingute ning maakorralduslike tööde läbiviimine, koos sihtotstarbe muutmisega. Planeeringuga määratakse kruntide juurdepääsud ning tehnovõrkude ja rajatiste põhimõttelised asukohad.

Planeering sisaldab üldplaneeringu muutmist.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kullamaa vallamajas ja valla kodulehel 09.07.2012 - 07.08.2012. kell 12°°. Avaliku väljapaneku ajal on õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil Kullamaa Vallavalitsus Kullamaa 90701 Läänemaa. Vastuvõetud planeeringu avalik arutelu toimub Kullamaa vallamajas 07.08.2012 algusega kell 13°°.

Info detailplaneeringu kohta tel. 4724766.

Kullamaa VallavalitsusTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles