Arhiiv

Uudised
 

Baariruumide väljarentimine (9 august 2012)

Kullamaa Vallavalitsuse 31.08.2012 korraldusega nr. 133 kinnitati enampakkumise tulemused.

Kullamaa Vallavalitsus annab kirjaliku  enampakkumise korras rendile Kullamaa külas Goldenbecki hoones asuvad baariruumid, suurusega 120  m2 .
 
Enampakkumise viis – eelläbirääkimistega pakkumine.
Alghind – 1,5 eurot/m2, millele lisanduvad kommunaalkulud.
Üürilepingu tähtaeg – 1 aasta, pretensioonide puudumisel lepingu pikendamise võimalus.
Lisatingimused, mida arvestatakse parima pakkuja leidmisel:
  • Üürnik peab tegema koostööd Kullamaa Keskkooliga (kooli üritusteks tasuta ruumide võimaldamine, kodunduse õppe võimaldamine, õpilasfirma juhendamine, seminariruumide kasutamisel koostöö toitlustuse pakkumisel). Tegevused reguleeritakse eraldi lepingus. Pakkumises tuleb esitada sellekohane visioon.
 
Pakkumised esitada kinnises ümbrikus, märgusõnaga „baariruumide rent”  Kullamaa Vallavalitsusele, aadressil Kullamaa 90701 Läänemaa, hiljemalt 23. augustiks 2012 kell.12.00
 
 Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
 
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
2) sõnadega kirjutatud pakutud rendisumma;
3) visioon (kirjeldus) ruumide edasise kasutamise kohta arvestades kutses toodud lisatingimusi.
4) kinnitus maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
5) pakkumise esitaja allkiri, esindaja puhul ka volikiri.
 
Parima pakkuja leidmisel arvestatakse lisaks hinnapakkumisele ruumide edasise kasutamise visiooni. Vallavalitsus võib enne lõpliku otsuse langetamist pidada pakkujatega läbirääkimisi.
 
Info tel. 47 24762Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles