Arhiiv

Planeeringud
 

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu  „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik  väljapanek 15.09-16.10

 Planeerimisseadus, jõustus 01.07.2015Kullamaa valla üldplaneering

 

Kullamaa Vallavolikogu  23.04.2010  otsus nr. 17 „Kullamaa valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused“

 

 

 


Kullamaa järv-puhkeala detailplaneering

 


 

Kullamaa Vallavalitsus kehtestas  27. aprillil 2010  korraldusega nr. 101 Kullamaa vallas Koluvere külas Ruta ja Raba detailplaneeringu.   

 


 

 Koolitee detailplaneeringu algatamine Kullamaa külas  (20.10.2008)

Kullamaa Vallavalitsuse  16.07.2007 korraldusega nr.137 võeti vastu Päri külas asuva Turpla mõisa maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek on Kullamaa Vallavalitsuse ruumides ajavahemikul 30.juulist - 13.augustini 2007.a. tööpäevadel kell 9.00 kuni 17.00.
 
 

  

 

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles